Karneval

Dům dětí  pořádá během celých prázdnin příměstské tábory. Bohatý program umožňuje dětem prozkoumat, za doprovodu instruktorů, nejbližší okolí. Každé ráno se v osm hodin sejdou na určeném stanovišti. Odtud vyrážejí na zajímavé expedice. Návštěva blízkého arboreta patří mezi jejich nejoblíbenější cíl.
 

Byl jejich zatěžkávací zkouškou

Poslední týden prázdnin je zasvěcen přípravě karnevalu, který je, jako každoročně, pořádán v zahradě domu dětí. Pro letošní rok, instalací terasových prken, je vytvořen pod krytou terasou, opravdu prostorný parket. Na něm, jako úvodní číslo programu, vystoupí taneční soubor nejstarších dětí. Pod názvem medvědí tanec. Dokonce v maskách. Všichni jsou zvědaví, jestli jejich rytmické medvědí podupávání, nová prkna vydrží. Snad z nich nezbudou jenom třísky.